Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op acties die door de SWKGroep georganiseerd en gepubliceerd worden op de website en socialmediapagina’s van de SWKGroep.

 1. Door aan deze actie deel te nemen, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze actievoorwaarden.
 2. Deze actie is geldig van 01juli 2019 – 31 december 2020
 3. De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
 4. De winnaar wordt op de hoogte gebracht via social media en e-mail.
 5. Deelnemer gaat ermee akkoord dat bij winst zijn of haar voor- en achternaam en de winnende slagzin, bekend wordt gemaakt op de socialmediapagina’s van de SWKGroep.
 6. Vragen of opmerkingen m.b.t. deze website-actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: wonderewereld@swkgroep.nl
 7. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 8. De SWKGroep gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De gegevens van de deelnemer worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zullen nooit aan derden worden verstrekt. De persoons- en andere gegevens die bij deelname ingevuld dienen te worden, worden verwerkt en enkel gebruikt voor de afhandeling van de deelname aan deze actie. Na afloop van deze actie worden de (persoons)gegevens binnen drie maanden vernietigd. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt.
 9. De SWKGroep wijst elke aansprakelijkheid jegens de deelnemer af, uit welken hoofde dan ook ontstaan. De deelnemer aanvaardt dat deelname aan deze actie voor eigen risico is.
 10. Een deelnemer kan eenmaal deelnemen aan deze actie.
 11. Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers van de SWKGroep die betrokken zijn bij de opzet van deze actie.
 12. De SWKGroep behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 13. De SWKGroep behoudt zich het recht voor om deze actie te allen tijde stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 14. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegengeworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting voor de SWKGroep.