Put it in the pan

[Totaal: 1   Gemiddelde:  4/5]

Deelnemers

groep kinderen

Leeftijden

6 tot 8 jaar
8 tot 12 jaar

Plaats

binnen

Ontwikkeling

Interactie
Legenda

Wat is er nodig?

Minimaal vier spelers, een pan (of hoed of bakje), pen en papier.

Beschrijving

Voor dit spel heb je minimaal vier spelers nodig. Maak eerst teams. Iedereen in het team schrijft op losse papiertjes twee tot vier liedjes op. Alle papiertjes stop je in de pan. Het spel heeft drie rondes. Beslis welk team mag beginnen. Je speelt daarna met de klok mee. De beurt van ieder team is dertig seconden. De bedoeling is om zoveel mogelijk kaartjes te raden.

Ronde 1
Eén speler van het team pakt een kaartje uit de pan. De dertig seconden gaan nu in! De speler kijkt naar het woord op het kaartje. Je mag het woord niet zeggen. Maar je probeert het uit te leggen aan je teamgenoten door het woord te omschrijven. Je mag de woorden zelf niet gebruiken. Alleen de lidwoorden – de, het, een – mag je wel zeggen. Heb je met je team een kaartje geraden en heb je nog tijd over? Dan mag je een volgend kaartje uit de pan pakken. Zijn de dertig seconden voorbij, dan is het volgende team aan de beurt. De geraden kaartjes mag het team houden. Is het kaartje nog niet geraden, dan gaat het terug in de pan. De eerste ronde is klaar wanneer alle kaartjes uit de pan zijn geraden.

Ronde 2
Stop voor ronde twee alle kaartjes weer terug in de pan! Alle spelers weten nu de liedjes die op de kaartjes staan. Tijd om het spel een beetje moeilijker te maken! Je mag nu maar één woord van het kaartje gebruiken om uit te leggen. Net als in de eerste ronde krijg je per team dertig seconden voor iedere beurt. Je pakt een kaartje, probeert dit uit te leggen aan je teamgenoten en zij proberen het te raden. Ronde twee is afgelopen als het laatste kaartje uit de pan geraden is.

Ronde 3
Ook voor ronde drie gaan alle kaartjes weer terug in de pan! De liedjes zijn nu bij iedereen bekend. Tijd voor de laatste ronde! Ook nu hebben de teams weer dertig seconden om het liedje van het kaartje te laten raden. Maar nu moet het liedje geneuried worden! Je mag niets zeggen! Het spel is afgelopen als ook in deze ronde alle kaartjes uit de pan geraden zijn.

Het team dat tijdens het hele spel de meeste kaartjes heeft geraden, is de winnaar.

Tips & Tricks

Bij deze beschrijving is gekozen voor liedjes. Je kunt ook een ander onderwerp kiezen! Bijvoorbeeld muziekinstrumenten of kunstvoorwerpen. Dan ga je bij ronde drie niet neuriën maar beeld je uit hoe je het instrument zou bespelen. Of hoe je het kunstvoorwerp zou maken.

Wat levert het de kinderen op qua ontwikkeling, ontspanning en plezier?

Bij deze activiteit moeten kinderen creatief zijn! Kunnen ze met net wat andere woorden of een gedetailleerde beschrijving uitleggen wat ze bedoelen? Dit is goed voor de taalontwikkeling en stimuleert creatief denken. Daarnaast moeten ze zich goed kunnen inleven in anderen en goed kunnen luisteren.